Politiikka

Politiikassa pidän tärkeänä, että päätöksillä todella rakennetaan pitkäjänteisesti parempaa tulevaisuutta. Tehtyjä päätöksiä on myös pystyttävä arvioimaan kriittisesti ja muuttamaan, jos kokemus tai uudet tiedot osoittavat sille tarpeen.

Inhimillinen, tasa-arvoinen, reilu ja menestyvä Suomi. Teen työtä SDP:n Tulevaisuuslinjan vaalitavoitteiden ja muutoksen suunnan eteen. Koko ohjelmaan voi tutustua täällä.

Viisi henkilökohtaisesti tärkeää nostoa:

Uudistetaan varhaiskasvatus. Palautetaan kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus kaikille lapsille. Palautetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku tasolle, joka takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Tarjotaan jokaiselle yli 3-vuotiaalle lapselle maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus tulevalla vaalikaudella. Ulotetaan lähikouluperiaate soveltuvalla tavalla varhaiskasvatukseen.

Edistetään lapsiperheille suunnattujen palveluiden kuten kotipalvelun saatavuutta. Turvataan lastensuojelun resurssit ja vähennetään lapsiperheiden köyhyyttä.

Ehkäistään taloudellista eriarvoistumista. Nostetaan pienituloisten, alle 1400 euroa kuukaudessa ansaitsevien eläkeläisten ansioita 100 eurolla. Kohtuullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Yhdistetään asiakasmaksujen, lääkkeiden ja matkakulujen omavastuuosuuksien maksukatot. Kiristetään pikalainojen sääntelyä.

Toteutetaan verotuksen uudistus useamman vuoden aikajänteellä, jotta voimme taata vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön yrityksille ja kansalaisille.

Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma, jolla Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen taso nostetaan neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Julkisten panostusten lisäykset kannustavat yksityistä sektoria panostamaan TKI-toimintaan.

 

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close